O nás

S plastovou výrobou jsme začali v červenci 2017 v Dobšicích, kde vyrábíme vodoměrné šachty, retenční nádrže a jímky 4m3 a 6m3. Výrobu postupně rozšiřujeme, již nyní jsme schopni vyrobit jakýkoliv sortiment jako: jímky - retenční nádrže - vodoměrné šachty - šachty na vrt - atypické nádrže a to zejména díky projektu:

 

 logo_opz_barevn_jpg_02

 

Projekt Sociální podnikání v plastové výrobě

CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010422

 

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním hendikepem. Nejde o pouhé zaměstnávání těchto osob, ale hlavně o vytvoření pracovního místa svými podmínkami opravdu vhodného pro jejich práci. Projekt se zabývá kontinuálním rozvojem zaměstnanců, tak aby jim umožnil integraci do majoritní společnosti. Jde o výrobou nádrží na vodu svařováním plastů. Výroba je plně uzpůsobena potřebám OZP a to jak z hlediska fyzického (kompenzační pomůcky), tak psychického - nastavením psychosociální podpory

 

REALIZÁTOR PROJEKTU: SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO ZNOJMO
Období realizace projektu: 1.4.2019 - 30.9.2020

Místo realizace: Vlčkovická 18/98, 500 04 Hradec Králové - Plačice

Kontaktní osoba pro administraci projektu: Ing. Petra Kružíková, mail: sdz.kruzikova@seznam.cz, tel. +420 778 778 421

Díky tomuto projektu jsme mohli založit nové středisko v Hradci Králové, které je sociálním podnikem a naplňuje principy sociálního podnikání:

 

1) Jedním z hlavních cílů střediska je vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Těmto znevýhodněným zaměstnancům je poskytována relevantní podpora. Především je cílem vytvořit maximálně klidové a přívětivé prostředí, které nepřináší zbytečné stresové faktory. Díky tomu se zlepšuje psychický a následně i fyzický stav jedince a pracovní místo se stává dlouhodobě udržitelným.


2) Osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním tvoří minimálně 30 % ze všech zaměstnanců střediska. Jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku a mohou zasahovat do směřování střediska a podílet se na plánování jeho vývoje. Dále jsou tito zaměstnanci se znevýhodněním pravidelně vzdělávání dle jejich individuálních možností.


3) Případný zisk je nejméně z 51 % reinvestován zpět do rozvoje sociálního podniku – střediska. Sociální podnik je nezávislý v manažerském rozhodování na externích zřizovatelích. Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů střediska.


4) Při veškerých svých činnostech se společnost snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, chovat se jako dobrý hospodář v souladu s udržitelným rozvojem, k tomu vede všechny své zaměstnance. V tomto ohledu zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby. Veškerý nespotřebovaný plast z výroby je předáván k recyklaci.


5) Středisko vychází ze znalostí místních podmínek a potřeb společnosti s přednostním uspokojováním potřeb místní komunity a místní poptávky. Při své činnosti využívá přednostně místní zdroje, spolupracuje s místními aktéry, zejména Úřadem práce Hradec Králové a dalšími organizacemi s podobnými společensky prospěšnými cíli.

 

Fotogalerie v obsahu (zde bude zobrazena fotogalerie stránky) Fotografie č."[]"

 

 

Obsah košíku 0 ks, 0.00 €